Wyniki wyszukiwania dla frazyOKNA PVC - dwdomel.pl
DW DOMEL / WYSZUKIWARKA

Wyszukiwarka informacji DW DOMEL


WYNIKI DLA ZAPYTANIA: OKNA PVC

Kolejność prac przy budowie domu jest ściśle określona i lepiej jej pilnować. Montaż okien najlepiej prowadzić w takim momencie, gdy mury są już całkowicie wysuszone i zamknięcie pomieszczeń nie wywoła skraplania się wilgotnego powietrza wewnątrz budynku. Jakie mogą być konsekwencje montażu okien w złym etapie?

Idealnym momentem na montaż okien to okres gdy wszystkie prace mokre są już zakończone, mury są przesuszone, ale budynek jeszcze nie ma elewacji. W praktyce osoby odpowiedzialne za budowę często robią to w innej kolejności, przez co po kilku latach od oddania budynku do zamieszkania - występują różnego rodzaju problemy związane z oknami. Okna najlepiej montować, gdy temperatura jest dodatnia i tego powinien trzymać się każdy kto jest odpowiedzialny za budowę.

Na jakim etapie budowy montować?

Montaż okien i drzwi wejściowych to kamień milowy każdej budowy. Dzięki temu możemy zamknąć dom w stanie surowym i prowadzić prace związane z wykończeniem. Zanim się to stanie, mury domu powinny być bezwzględnie osuszone, gdyż wstawienie okien ogranicza cyrkulację powietrza. Wnętrze budynku po montażu okien będzie zdecydowanie wolniej schło a wilgotne powietrze może zacząć się skraplać czego następstwem może być uszkodzenie zarówno oknien jak i innych elementów znajdujących się w zamkniętym stanie surowym. Okna drewniane lepiej jest montować po zakończeniu prac mokrych wewnątrz domu. Jeśli zamontujemy je wcześniej, rosnące zawilgocenie powietrza w pomieszczeniach może bardzo zaszkodzić drewnianym ramom okien co doprowadzi do odkształceń, zmatowienia okien, co niestety nie zostanie uwzględnione w procesie reklamacyjnym okien. Choć producenci zapewniają, że nowoczesne okna drewniane są odporne na wilgoć pochodzącą z opadów atmosferycznych i nie wypaczają się, to jednak stałe zawilgocenie na poziomie około 90% (takie występuje wewnątrz budynku, gdy ściany jeszcze nie są osuszone a wentykacja została ograniczona oknami i drzwiami) może bardzo wpłynąć na zewnętrzne elementy konstrukcji okien. Trochę inaczej wygląda sytuacja z oknami z PVC oraz aluminium. W tym wypadku nie powinno mieć znaczenia czy montaż przeprowadzamy przed pracami mokrymi czy po nich. Należy jednak pamiętać aby zapewnić jak najbardziej skuteczną wentylację i jeśli to potrzebne, ogrzewanie pomieszczenia tak, by wilgoć nie skraplała się na powierzchnię okien, bo może wtedy wnikać w ościeża. Ale pamiętajmy - przezorny zawsze ubezpieczony więc my, jako renomowany sprzedawca okien radzimy o zamykanie stanów surowych dopiero po całkowity wyschnięciu murów późną jesienią lub wczesną wiosną.

Dlaczego kolejność prac jest często zaburzona... Kolejność prac montażowych często jest inna niż powinna przez samą organizację budowy, dostępność elementów budowlanych oraz same możliwości finansowe inwestora. Czasami lepiej, aby budowa trwała dłużej ale w sposób prawidłowy niż pospieszanie prac, aby koniecznie zamykać stan surowy.

Okna PVC i drewniane Prace mokre zimą

Często stany surowe otwarte kończy się późną jesienią i montaż stolarki oraz prace wykończeniowe przypadają na zimę. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie budynku w okna PVC, które wizualnie mogą wyglądać identycznie jak drewniane, a ich montaż można przeprowadzać nawet zimą, chociaż lepiej unikać temperatur ujemnych, nawet jeśli używa się pianki przeznaczonej do stosowania zimą. Czasami lepiej wstrzymać się te kilka miesięcy i zamknąć stan surowy na początku wiosny, bo bardzo niska temperatura sprawia, iż PVC staje się bardziej kruchy, co grozi pęknięciem profilu w czasie transportu bądź samego wyładunku lub montażu.
Podobnie jest z montażem okien drewnianych - zdecydowanie powinniśmy poczekać do wiosny, a jeżeli już je wstawiliśmy a dom chcemy wykończyć przez zimę - lepiej prace mokre zastąpić suchymi. Ułożenie suchych tynków i podkładów z płyt gipsowo-kartonowych nie ma dużego wpływu na zmiany wilgotności powietrza w pomieszczeniu a jednocześnie nie opóźnia kolejnych prac wykończeniowych. Gdy jednak zamknęliśmy stan surowy tóż przed zimą i nie będziemy wykańczać domu od środka - koniecznie zapewnijmy wentylację pomieszczeń aby wilgoć zebrana w środku nie skraplała się.

A lepiej wiosną czy jesienią?

Jesienią i zimą wielu producentów udziela znacznych rabatów na zakup okien. Warto się zastanowić, czy nie skorzystać z takiej oferty. Zanim jednak skusimy się na rabat, dobrze jest porównać ceny kompletu potrzebnych okien. Może się okazać, że obniżki dotyczą jedynie kilku rodzajów okien o typowych wymiarach i łączne koszty mogą być o 10-30% większe. Jeśli nie musimy montować okien od razu, możemy je kupić po korzystnej cenie późną jesienią lub zimą, ale odebrać i zamówić ich montaż w późniejszym terminie. Jeżeli od razu odbiera się okna, to do czasu ich zamontowania trzeba je przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, do którego nie dochodzą promienie słoneczne.
Czytaj więcej ...
Nawet najlepiej wyprodukowane okna energooszczędne mogą utracić swoje walory użytkowe i estetyczne przez źle przygotowane miejsce osadzenia stolarki oraz przez nieprawidłowy montażu. W dzisiejszym artykule pokażemy najczęstsze błędy podczas montażu okien oraz przedstawimy jakie mogą być tego późniejsze konsekwencje.
Brak wiedzy, doświadczenia i umiejętności fachowego montażu okien może doprowadzić do niezadowolenia z użytkowania okna oraz jego szybkiego zniszczenia. W przypadku błędów montażowych mogą pojawić się zawilgocenia ościeża na którym będą rozwijać się grzyby i pleśnie a nawet może dojść do uszkodzenia elewacji wokół okna.

Jak dobrze wiecie, stolarka okienna bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich lat. Świadczy o tym wzrost współczynnika izolacyjności cieplnej Uw wymaganego w budownictwie. Jeszcze kilka lat temu norma ta akceptowała współczynniki rzędu Uw>3,0, w latach 90. Standardem był współczynnik Uw<2,0 a teraz najbardziej pożądane przez inwestorów są okna ze współczynnikiem izolacyjności rzędu Uw<1,0 (W/m2K). Fakt wyprodukowania okna o tak dobrym współczynniku nie świadczy o końcowym efekcie izolacyjności na tym samym poziomie. Źle przeprowadzony proces montażu może bardzo osłabić ten wynik.

Poniżej przedstawimy 10 najczęściej spotykanych błędów podczas montażu okien PVC.

1. Źle dobrany wymiar okien

Błąd nieprawidłowego doboru rozmiaru okien dotyczy bardziej osób zajmujących się samym pomiarem otworów przeznaczonych do montażu bądź budowlaństów odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Okna nie pasujące do otworów montażowych wcale nie powinny być montowane ze względu na utratę statyki oraz obniżenie współczynnika izolacyjności oraz nieestetycznego wyglądu.

2. Brak oczyszczenia miejsca montażu

Często zdarza się że miejsce gdzie ma odbyć się montaż okien znajduje się gruz, luźne fragmenty zaprawy, pył oraz resztki starego uszczelnienia. Takie sytuacje mają miejsce zarówno podczas wymiany starych okien na nowe jak i podczas montażu nowych okien podczas zamykania stanów surowych. Jeżeli montażyści przed montażem nie zauważą tego i dokonają montażu w nieoczyszczonym miejscu ? z czasem mogą pojawić się przedmuchy wiatru oraz zanieczyszczenia te mogą zacząć wchłaniać wilgoć i wodę która zacznie przenikać do wnętrza pomieszczenia.

3.Niestaranne osadzenie okna w ścianie

Montażysto ? zbyt bliskie przysunięcie ramy okna do węgarka lub do samego ościeża uniemożliwi prawidłowe wykonanie uszczelnienia. Przez powstałe szczeliny z czasem zacznie wnikać wilgoć i woda, powodując zawilgocenie muru i izolacji. Błędem jest też zbyt dalekie oddalenie okna od krawędzi ościeża. Taki zabieg powoduje zbyt duże obciążenie dybli lub kotew montażowych, stwarza również ryzyko ich odkształcania co prowadzi do przemieszczania się okna pod wpływem sił zewnętrznych. Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą a ościeżem wynosi 3-5 cm. Książkowa odległość od ościeżnicy do węgarka to około 1,5cm i takiego umiejscowienia okna powinniśmy się starać uzyskać. >

4. Nieprawidłowe ustawienie okna względem elewacji budynku

Złe ustawienie spowoduje wytworzenie się mostków powietrza na krawędzi ramy okna oraz muru. W zależności od budowy ściany występują różne reguły montażu. W przypadku ściany jednowarstwowej okno powinno być umiejscowione jak najbliżej środka grubości muru, w ścianie trójwarstwowej ? w płaszczyźnie izolacji termicznej. Montaż okna w ścianie dwuwarstwowej powinien być dokonany na skraju muru w bezpośrednim sąsiedztwie izolacji lub wysunięte w jej grubość.

5. Zasłonięte lub zapchane odwodnienia profilów w oknach PVC

Okno powinno być zamontowane w taki sposób aby odwodnienia mogły pracować bez żadnych dodatkowych oporów. W przypadku zapchania bądź zablokowania odwodnieni ramy ? nasze okna mogą zacząć się niszczyć od środka co doprowadzi do spadku izolacyjności okna. Taka sytuacja może się zdarzyć np. w chwili wymiany starych okien na nowe, a parapet zewnętrzny w nowych oknach znajduje się wyżej niż wewnętrzny. W takich wypadkach należy stosować poszerzenia systemowe. Podobna sytuacja występuje podczas wymiany starych okien skrzynkowych lub istnienie szerokiego węgarka.

6. Niedokładne wypełnienie szczelin pianką montażową

Pianka uszczelniająca to jedyny materiał uszczelniający przerwy między ramą okna a otworem montażowym ? jej brak spowoduje powstanie mostków termicznych. Pianka powinna być aplikowana tak, aby szczelnie wypełniła przestrzeń między ościeżem a ramą okna. Aby uzyskać w pełni współczynnik izolacyjności okien, proces uszczelniania powinien być robiony w sposób dokładny i skrupulatny.

7. Listwa progowa

Listwy progowe ułatwiają uszczelnienie styku parapety zewnętrznego i ramy okna. Jej brak może być przyczyną wnikania wody pod ramę okna oraz zawilgocenia muru. Woda odkładająca się pod oknem po jakimś czasie znajdzie sobie ujście i zacznie przenikać do wnętrza pomieszczenia bądź pokaże się piętro niżej w okolicach stropu. Listwa progowa powinna być delikatnie węższa od grubości ramy okna ? dzięki temu umożliwi ona zamontowanie zewnętrznego parapetu pod ramą okna.

8. Niestabilne zamontowanie konstrukcji okna do muru budynku

Każde okno powinno być zamontowane na określoną ilość dybli lub kotew montażowych. Zbyt mała ilość mocowań może spowodować zmianę położenia okna na skutek parcia wiatru, gwałtownego otwierania lub oddziaływania innych czynników zewnętrznych. W takim wypadku cała rama może ulec deformacji a tynk pod siłą zmiany kształtu ramy zacznie pękać, pojawią się zawilgocenia oraz przedmuchy.

9. Klocki podporowe podstawą dobrego montażu

Rama okna powinna być podniesiona o określoną wysokość za pomocą kołków podporowych. W żadnym wypadku nie może znajdować się bezpośrednio na murze lub ociepleniu ? jej ruchy mogą doprowadzić do pękania tynku oraz zmiany kształtu krawędzi dolnej okna. Przez szczeliny zacznie dostawać się do wnętrza wilgoć i przedmuchy przez co wymiana okien okaże się daremna.

10. Izolacja paroszczelna / paroprzepuszczalna

Niestosowanie dodatkowej izolacji paroszczelnej/paroprzepuszczalnej powoduje powolną degradację izolacji właściwej. Im więcej wilgoci powstaje w pomieszczeniu ? tym szybciej izolacja cieplna zostanie zniszczona i będzie podlegała wymianie co narazi okna na zniszczenie. Aby materiał izolacyjny nie pogarszał swoich właściwości należy osłonić go od wewnętrznej strony izolacją paroszczelną, a od zewnątrz izolacją paroprzepuszczalną. Stosuje się do tego specjalne taśmy oraz folie montażowe.

Konsekwencją każdego z powyższych błędów podczas montażu okien - wynikających z braku wiedzy i umiejętności - niejednokrotnie jest zniszczenie okna, elewacji oraz ich niszczenie. Okna PVC które obecnie są sprzedawane nie sprzyjają swobodnej wentylacji pomieszczeń, wręcz przeciwnie - ich największym atutem jest szczelność i zablokowanie często niechcianego ruchu powietrza. Para wodna, która nie może uciec szczelinami między ramą a oknem próbuje znaleźć inną drogę. Często zdarza się że miejsca niedokładnego uszczelnienia stają się miejscem gdzie para wodna osiada. Zimą w tym samym miejscu dominuje niska temperatura, sprzyjająca wykraplaniu się pary wodnej która się tam dostaje. W taki sposób piana montażowa podlega ciągłemu namakaniu a ta pod wpływem niskim temperaturom tworzy mostek cieplny, przez który możemy zapomnieć o korzyściach energetycznych postałych w wyniku zakupienia lepszych, energooszczędnych okien.Prawidłowy montaż okien

Poprawny montaż okien (nowoczesnych ciepłych) powinien być więc szczelny, i opierać się na zasadzie ?szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz?. Powinien tworzyć wokół pianki montażowej (warstwa izolacji cieplnej i akustycznej) dwie dodatkowe warstwy izolacyjne: paroszczelną i paroizolacyjną. Warstwa paroszczelna od wewnątrz zapobiega wnikaniu do pianki pary wodnej z pomieszczeń, a warstwa paroprzepuszczalna na zewnątrz uniemożliwia wnikanie wody deszczowej do warstwy ocieplenia. Tylko 3-warstwowy sposób montażu okien jest poprawny we współczesnym budownictwie, a można go zrealizować z zastosowaniem wielu materiałów izolacyjnych, nie koniecznie tych najdroższych.

Podsumowując - montaż okien jest bardzo skomplikowany i podczas wymiany stolarki należy pamiętać o wielu czynnikach które w przyszłości mogą zmienić komfort i statykę nowo zakupionych okien. Fachowcy którzy od wielu lat zajmują się tylko i wyłącznie montażem okien i systemów aluminiowych wiedzę tą powinni posiadać w małym palcu i to właśnie im powinniśmy powierzać prace związane z montażem okien. Po pierwsze - posiadają oni profesjonalny sprzęt dzięki któremu sprawnie mogą pracować, po drugie ? montują okna od wielu lat i mają już obrane metody montażu i dzięki nim przez lata będziemy z dumą korzystać ze stolarki. Jako DW DOMEL zachęcamy do korzystania z montażu wykonywanego przez naszego wyspecjalizowane grupy montażowe. Pamiętaj, kupując u nas okna z montażem - koszt stolarki jest o 15% niższy.
Czytaj więcej ...
Data dodania porady eksperta

25 czerwca 2016

Mieszkasz w bloku? Sprawdź jakie drzwi wejściowe warto kupić

Data dodania porady eksperta

04 lipca 2016

Drzwi przesuwne naścienne i chowane w ścianie - które lepsze i dlaczego?

Data dodania porady eksperta

27 lipca 2017

Jakie są typowe wymiary drzwi wewnętrznych?

Data dodania porady eksperta

15 marca 2017

Drzwi przesuwne - od ogółu do szczegółu

Data dodania porady eksperta

02 września 2016

Jak dobrać kolor drzwi do podłogi?

Starsze wpisy


wyprzedaż drzwi i bram

DW DOMEL - OKNA DRZWI BRAMY

DW DOMEL to jedna z największych specjalistycznych firm zajmujących się sprzedażą drzwi, okien, bram garażowych oraz akcesoriów związanych z w/w produktami stolarki otworowej. Historia naszej firmy sięga roku 2004. Od początku swojej działalności sukcesywnie dostosowujemy się do często zmieniających się standardów i potrzeb z zakresu marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, doradztwa oraz serwisu. W ciągu ostatnich lat działalności jako DW DOMEL osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z dystrybutorami i producentami drzwi, okien oraz bram garażowych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm takich jak: PORTA, DRE, DELTA, CENTURION, HORMANN i wiele innych posiadających w swoim asortymencie najwyższej klasy produkty. Bardzo zależy nam, żeby nasze produkty spełniały wszystkie wymogi klientów, co za tym idzie- posiadamy bardzo szeroki asortyment drzwi, okien, oraz bram garażowych. Każdy klient- zarówno indywidualny jak i instytucjonalny zawsze znajdzie coś co go zainteresuje.