Wyniki wyszukiwania dla frazyPORADNIK - dwdomel.pl
DW DOMEL / WYSZUKIWARKA

Wyszukiwarka informacji DW DOMEL


WYNIKI DLA ZAPYTANIA: PORADNIK

Nawet najlepiej wyprodukowane okna energooszczędne mogą utracić swoje walory użytkowe i estetyczne przez źle przygotowane miejsce osadzenia stolarki oraz przez nieprawidłowy montażu. W dzisiejszym artykule pokażemy najczęstsze błędy podczas montażu okien oraz przedstawimy jakie mogą być tego późniejsze konsekwencje.
Brak wiedzy, doświadczenia i umiejętności fachowego montażu okien może doprowadzić do niezadowolenia z użytkowania okna oraz jego szybkiego zniszczenia. W przypadku błędów montażowych mogą pojawić się zawilgocenia ościeża na którym będą rozwijać się grzyby i pleśnie a nawet może dojść do uszkodzenia elewacji wokół okna.

Jak dobrze wiecie, stolarka okienna bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich lat. Świadczy o tym wzrost współczynnika izolacyjności cieplnej Uw wymaganego w budownictwie. Jeszcze kilka lat temu norma ta akceptowała współczynniki rzędu Uw>3,0, w latach 90. Standardem był współczynnik Uw<2,0 a teraz najbardziej pożądane przez inwestorów są okna ze współczynnikiem izolacyjności rzędu Uw<1,0 (W/m2K). Fakt wyprodukowania okna o tak dobrym współczynniku nie świadczy o końcowym efekcie izolacyjności na tym samym poziomie. Źle przeprowadzony proces montażu może bardzo osłabić ten wynik.

Poniżej przedstawimy 10 najczęściej spotykanych błędów podczas montażu okien PVC.

1. Źle dobrany wymiar okien

Błąd nieprawidłowego doboru rozmiaru okien dotyczy bardziej osób zajmujących się samym pomiarem otworów przeznaczonych do montażu bądź budowlaństów odpowiedzialnych za ich przygotowanie. Okna nie pasujące do otworów montażowych wcale nie powinny być montowane ze względu na utratę statyki oraz obniżenie współczynnika izolacyjności oraz nieestetycznego wyglądu.

2. Brak oczyszczenia miejsca montażu

Często zdarza się że miejsce gdzie ma odbyć się montaż okien znajduje się gruz, luźne fragmenty zaprawy, pył oraz resztki starego uszczelnienia. Takie sytuacje mają miejsce zarówno podczas wymiany starych okien na nowe jak i podczas montażu nowych okien podczas zamykania stanów surowych. Jeżeli montażyści przed montażem nie zauważą tego i dokonają montażu w nieoczyszczonym miejscu ? z czasem mogą pojawić się przedmuchy wiatru oraz zanieczyszczenia te mogą zacząć wchłaniać wilgoć i wodę która zacznie przenikać do wnętrza pomieszczenia.

3.Niestaranne osadzenie okna w ścianie

Montażysto ? zbyt bliskie przysunięcie ramy okna do węgarka lub do samego ościeża uniemożliwi prawidłowe wykonanie uszczelnienia. Przez powstałe szczeliny z czasem zacznie wnikać wilgoć i woda, powodując zawilgocenie muru i izolacji. Błędem jest też zbyt dalekie oddalenie okna od krawędzi ościeża. Taki zabieg powoduje zbyt duże obciążenie dybli lub kotew montażowych, stwarza również ryzyko ich odkształcania co prowadzi do przemieszczania się okna pod wpływem sił zewnętrznych. Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą a ościeżem wynosi 3-5 cm. Książkowa odległość od ościeżnicy do węgarka to około 1,5cm i takiego umiejscowienia okna powinniśmy się starać uzyskać. >

4. Nieprawidłowe ustawienie okna względem elewacji budynku

Złe ustawienie spowoduje wytworzenie się mostków powietrza na krawędzi ramy okna oraz muru. W zależności od budowy ściany występują różne reguły montażu. W przypadku ściany jednowarstwowej okno powinno być umiejscowione jak najbliżej środka grubości muru, w ścianie trójwarstwowej ? w płaszczyźnie izolacji termicznej. Montaż okna w ścianie dwuwarstwowej powinien być dokonany na skraju muru w bezpośrednim sąsiedztwie izolacji lub wysunięte w jej grubość.

5. Zasłonięte lub zapchane odwodnienia profilów w oknach PVC

Okno powinno być zamontowane w taki sposób aby odwodnienia mogły pracować bez żadnych dodatkowych oporów. W przypadku zapchania bądź zablokowania odwodnieni ramy ? nasze okna mogą zacząć się niszczyć od środka co doprowadzi do spadku izolacyjności okna. Taka sytuacja może się zdarzyć np. w chwili wymiany starych okien na nowe, a parapet zewnętrzny w nowych oknach znajduje się wyżej niż wewnętrzny. W takich wypadkach należy stosować poszerzenia systemowe. Podobna sytuacja występuje podczas wymiany starych okien skrzynkowych lub istnienie szerokiego węgarka.

6. Niedokładne wypełnienie szczelin pianką montażową

Pianka uszczelniająca to jedyny materiał uszczelniający przerwy między ramą okna a otworem montażowym ? jej brak spowoduje powstanie mostków termicznych. Pianka powinna być aplikowana tak, aby szczelnie wypełniła przestrzeń między ościeżem a ramą okna. Aby uzyskać w pełni współczynnik izolacyjności okien, proces uszczelniania powinien być robiony w sposób dokładny i skrupulatny.

7. Listwa progowa

Listwy progowe ułatwiają uszczelnienie styku parapety zewnętrznego i ramy okna. Jej brak może być przyczyną wnikania wody pod ramę okna oraz zawilgocenia muru. Woda odkładająca się pod oknem po jakimś czasie znajdzie sobie ujście i zacznie przenikać do wnętrza pomieszczenia bądź pokaże się piętro niżej w okolicach stropu. Listwa progowa powinna być delikatnie węższa od grubości ramy okna ? dzięki temu umożliwi ona zamontowanie zewnętrznego parapetu pod ramą okna.

8. Niestabilne zamontowanie konstrukcji okna do muru budynku

Każde okno powinno być zamontowane na określoną ilość dybli lub kotew montażowych. Zbyt mała ilość mocowań może spowodować zmianę położenia okna na skutek parcia wiatru, gwałtownego otwierania lub oddziaływania innych czynników zewnętrznych. W takim wypadku cała rama może ulec deformacji a tynk pod siłą zmiany kształtu ramy zacznie pękać, pojawią się zawilgocenia oraz przedmuchy.

9. Klocki podporowe podstawą dobrego montażu

Rama okna powinna być podniesiona o określoną wysokość za pomocą kołków podporowych. W żadnym wypadku nie może znajdować się bezpośrednio na murze lub ociepleniu ? jej ruchy mogą doprowadzić do pękania tynku oraz zmiany kształtu krawędzi dolnej okna. Przez szczeliny zacznie dostawać się do wnętrza wilgoć i przedmuchy przez co wymiana okien okaże się daremna.

10. Izolacja paroszczelna / paroprzepuszczalna

Niestosowanie dodatkowej izolacji paroszczelnej/paroprzepuszczalnej powoduje powolną degradację izolacji właściwej. Im więcej wilgoci powstaje w pomieszczeniu ? tym szybciej izolacja cieplna zostanie zniszczona i będzie podlegała wymianie co narazi okna na zniszczenie. Aby materiał izolacyjny nie pogarszał swoich właściwości należy osłonić go od wewnętrznej strony izolacją paroszczelną, a od zewnątrz izolacją paroprzepuszczalną. Stosuje się do tego specjalne taśmy oraz folie montażowe.

Konsekwencją każdego z powyższych błędów podczas montażu okien - wynikających z braku wiedzy i umiejętności - niejednokrotnie jest zniszczenie okna, elewacji oraz ich niszczenie. Okna PVC które obecnie są sprzedawane nie sprzyjają swobodnej wentylacji pomieszczeń, wręcz przeciwnie - ich największym atutem jest szczelność i zablokowanie często niechcianego ruchu powietrza. Para wodna, która nie może uciec szczelinami między ramą a oknem próbuje znaleźć inną drogę. Często zdarza się że miejsca niedokładnego uszczelnienia stają się miejscem gdzie para wodna osiada. Zimą w tym samym miejscu dominuje niska temperatura, sprzyjająca wykraplaniu się pary wodnej która się tam dostaje. W taki sposób piana montażowa podlega ciągłemu namakaniu a ta pod wpływem niskim temperaturom tworzy mostek cieplny, przez który możemy zapomnieć o korzyściach energetycznych postałych w wyniku zakupienia lepszych, energooszczędnych okien.Prawidłowy montaż okien

Poprawny montaż okien (nowoczesnych ciepłych) powinien być więc szczelny, i opierać się na zasadzie ?szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz?. Powinien tworzyć wokół pianki montażowej (warstwa izolacji cieplnej i akustycznej) dwie dodatkowe warstwy izolacyjne: paroszczelną i paroizolacyjną. Warstwa paroszczelna od wewnątrz zapobiega wnikaniu do pianki pary wodnej z pomieszczeń, a warstwa paroprzepuszczalna na zewnątrz uniemożliwia wnikanie wody deszczowej do warstwy ocieplenia. Tylko 3-warstwowy sposób montażu okien jest poprawny we współczesnym budownictwie, a można go zrealizować z zastosowaniem wielu materiałów izolacyjnych, nie koniecznie tych najdroższych.

Podsumowując - montaż okien jest bardzo skomplikowany i podczas wymiany stolarki należy pamiętać o wielu czynnikach które w przyszłości mogą zmienić komfort i statykę nowo zakupionych okien. Fachowcy którzy od wielu lat zajmują się tylko i wyłącznie montażem okien i systemów aluminiowych wiedzę tą powinni posiadać w małym palcu i to właśnie im powinniśmy powierzać prace związane z montażem okien. Po pierwsze - posiadają oni profesjonalny sprzęt dzięki któremu sprawnie mogą pracować, po drugie ? montują okna od wielu lat i mają już obrane metody montażu i dzięki nim przez lata będziemy z dumą korzystać ze stolarki. Jako DW DOMEL zachęcamy do korzystania z montażu wykonywanego przez naszego wyspecjalizowane grupy montażowe. Pamiętaj, kupując u nas okna z montażem - koszt stolarki jest o 15% niższy.
Czytaj więcej ...
Wybór stolarki zarówno okiennej jak i drzwiowej to jeden z najtrudniejszych momentów podczas budowy lub remontowania domu. Szukając okien, niejeden inwestor odwiedza kilka salonów sprzedaży aby porównać oferty różnych producentów i wybrać rozwiązanie najbardziej korzystne zarówno cenowo jak i technicznie. Jakie okna są najlepsze? Dzięki nam dzisiaj dowiesz się na co zwracać uwagę porównując oferty i w jaki sposób wybrać najbardziej odpowiadające rozwiązanie.

Z doświadczenia wiemy że wielu klientów ma problem z porównaniem ofert kilku producentów ze względu na różnice w specyfikacji towaru. Nie do końca wiadomo czy oferta jest przygotowana zgodnie z przeznaczeniem stolarki. Inne wymagania należy stawiać w chwili zakupu okien do domu, inne do mieszkania. Jakie kryteria oceny stolarki należy przyjąć, aby dokonać adekwatnego porównania różnych ofert? Na co zwrócić uwagę w ocenie systemów, aby wybrać ten najlepszy?

Profile okienne o różnej szerokości

O właściwościach zaproponowanego systemu w głównej mierze decyduje profil okna. To właśnie na nim bazuje cała konstrukcja i to właśnie od profilu zależy jego przenikalność, komfort użytkowania lub jego brak. Profile okienne potrafią się znacznie różnić pod względem budowy. Na dzień dzisiejszy występują o głębokościach (70mm, 82mm, 90mm). Jest do powiązane z liczbą komór, grubością ścianek komór i wpływa na samą eksploatację stolarki. Zawsze zaczynając porównanie ofert okien należy porównać ze sobą głębokości zabudowy. Szerokość ramy okna ma szczególne znaczenie przy zastosowaniu szyb o specjalnych właściwościach, tj. szyb dźwiękoszczelnych lub podwyższonej odporności na uszkodzenie mechaniczne lub zbicie. Użycie tego typu rozwiązań wymusza użycie grubszych profili okiennych. Profile o głębokości do 70mm są kompatybilne z pakietami szybowymi o maksymalnej szerokości 42mm, głębsze oczywiście mogą pomieścić szersze pakiety.

Co to są komory w profilach okiennych i czemu one służą

Komora w profilu okiennym to nic innego jak wyodrębniona przestrzeń w profilu okna. Ma to na celu spowolnienie przenikania różnicy temperatur przez ramę okna. Tak więc im profil jest szerszy - tym więcej komór pomieści, a tym samym tym lepsze właściwości przenikania może osiągnąć. Niestety - zdarza się że producencie okien tworzą sztuczne komory poprzez ich pomnażanie. W wyniku zastosowania takich przegród nie przekłada się w żaden sposób na poprawę współczynnika przenikania ciepła. Najważniejszym współczynnikiem przy wyborze okien jest współczynnik U. Pojawia się on w wielu miejscach, np. Ug - współczynnik opisujący właściwości pakietu szybowego, Uf - ramy, natomiast wartość tego parametru dla całego okna określana jest jako Uw. Jeśli w otrzymanej ofercie znajduje się jedynie ogólny parametr U - koniecznym jest doprecyzowanie o który współczynnik chodzi.
Szukając okien energooszczędnych należy szukać takich, które będą wyposażone w pakiet o jak najniższym parametrze Ug. Większość okien energooszczędnych jest szklona 2-komorowymi (3-szybowymi) pakietami, o współczynniku Ug = 0,5 W/m2*K, dzięki czemu uzyskują niemal doskonałe właściwości przenikania ciepła. Czy warto w nie zainwestować skoro są nieco tańsze rozwiązania? W porównaniu z jednokomorowym (2-szybowym) pakietem o współczynniku Ug = 1,1 W/m2*K, zatrzymują one nawet do 40% ciepła więcej a tym samym w okresie grzewczym możemy zapomnieć o wysokich rachunkach za ogrzewanie pomieszczeń.

Na czym polega ta doskonałość pakietów 3-szybowych... Energooszczędne pakiety 3-szybowe składają się z 3 tafli szkła które oddzielone są od siebie gazem szlachetnym. Dla uzyskania jeszcze lepszych efektów używania pakietów 3-szybowych, pokrywane są one różnymi powłokami, np. przeciwsłonecznymi zabezpieczającymi pomieszczenia przed nadmiernym nagrzewaniem.

Okucia okna - co to jest i jakie ma zastosowanie

Okucia okna to nic innego jak uzbrojenie okna w klamkę oraz konstrukcję - najczęściej stalową - służącą do zamykania okna. W zależności od zastosowanych okuć, okna mogą różnić się sposobem zamykania i otwierania, a nawet samymi parametrami dotyczącymi poziomu energooszczędności czy szczelności. Najczęściej okna są wyposażone w w okucia rozwierne, ale coraz częściej klienci decydują się na opcję okuć uchylnych z bolcami antywyważeniowymi co znacznie zwiększa bezpieczeństwo a samo okno podczas otwierania i zamykania wydaje się być masywniejsze. Badrzo innowacyjnym rozwiązaniem od niedawna stały się również zawiasy chowane - są one zainstalowane po wewnętrznej stronie ramy i dzięki temu zabiegowi okna nadają wnętrzu stylu i elegancji. Podczas porównywania oferty należy zwrócić na to, jakie okucia zostały dobrane do systemu, zwłaszcza jeżeli są to drzwi tarasowe. Pamiętaj - okucia przesuwne zawsze będą droższe od standardowych rozwierno-uchylnych.

Wzmocnienie okien a ich waga

Od wielu lat funkcjonuje powiedzenie: im solidniejsze okno - tym cięższe. To prawda.. okna zawierające dużo wzmocnień będą zdecydowanie cięższe od standardowych okien. Dlaczego? Wszystkie wzmocnienia z reguły wykonane są ze stali. Niejednokrotnie zdarza się że pojedyńcze okno wyposażone w pełen zestaw zabezpieczeń potrafi ważyć nawet kilkaset kilogramów.

Detal ma znaczenie - zwróć uwagę na szczegóły i wyposażenie dodatkowe

Jakość okien zależy od wszystkich detali. To nic innego jak wyposażenie dodatkowe decyduje o finalnej decyzji zakupu bądź odrzucenia oferty - zwłaszcza jeśli wybiera pomiędzy dwoma, praktycznie takimi samymi ofertami pod względem technicznym i cenowym.

W naszej ofercie posiadamy systemy okienne o przeróżnych zastosowaniach - jedne z nich mają przeznaczenie do użytku jako witryny sklepowe, inne są polecane w realizowaniu budownictwa pasywnego, a jeszcze inne są przeznaczone do zabezpieczenia pomieszczenia jak tylko się da. Każde z naszych profili możemy uzbroić w eleganckie klamki, mechanizmy blokad obrotu, klucze, zaczepy antywyważeniowe czy mechanizmy mikrowentylacji z możliwością regulowania szczelin i wiele innych opcji. Jeżeli potrzebujesz wyceny - koniecznie powiedz jakie będzie przeznaczenie okien - na podstawie tej informacji jesteśmy w stanie dobrać najbardziej pasujące rozwiązania.

Autoryzowany montaż to podstawa

Jeżeli została wybrana najkorzystniejsza oferta na stolarkę został do ustalenia ostatni element realizacji zamówienia - jest nim montaż. Jak wiemy stolarka może posiadać znajomite współczynniki przepuszczalności powietrza, stolarka może być wyposażona w wyśmienite elementy dodatkowe, a mimo tego jeżeli zostanie niepoprawnie zamontowana - zdecydowanie nie będziemy z niej zadowoleni. My, jako firma współpracujemy z montażystami którzy od wielu lat zajmują się montażem tylko i wyłącznie okien. Są to profesjonalniści którzy naprawdę znają się na rzeczy i bez problemu przeszli autoryzację producentów stolarki.

Jesteś na etapie szukania firmy która zaoferuje najlepsze i tym samym najtańsze rozwiązanie? Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się - przygotujemy wycenę wraz z dokładną specyfikacją towaru!
Czytaj więcej ...
W kilku słowach chcielibyśmy omówić z Państwem zagadnienie hałasu w naszych domach. Z naszego poradnika dowiedzą się Państwo jakie są mechanizmy powstawania hałasu, jak się rozprzestrzenia w budynku, jak oddziałuje na człowieka. Powiemy Państwu jak zabezpieczyć nasze mieszkania przed hałasem z zewnątrz. Pokażemy, jak samemu przeprowadzić obliczenia i dobrać potrzebne nam elementy okienne, aby uzyskać zadowalające nas warunki ochrony przed hałasem.

Firma GEALAN jest firmą niemiecką. Produkty które Państwu przedstawiamy projektowane były zgodnie z niemieckimi normami, podajemy ich numery i nazwy. Przekazując poradnik "Izolacja akustyczna" chcielibyśmy dać Państwu do ręki praktyczne opracowanie, któe ułatwi pracę i pomoże rozwiązać nurtujące Państwa problemy związane z hałasem.

Co to jest hałas?

Wzrastają wymagania wobec okien, dotyczące tłumienia dźwięku. Jest to związane z coraz lepszym poznaniem zagrożeń dla zdrowia wynikająch z podwyższonego poziomu hałasu. Niemal każde okna w starym budownictwie, również i liczne w nowych budynkach (szczególnie przy ruchliwych ulicach) nie spełniają minimalnych wymagań w zakresie izolacji akustycznej. Środki zaradcze są oferowane w najrozmaitrzej postaci: uszczelnienie fug, instalowanie tłumiących dźwięk szyb ze szkła izolacyjnego lub montowanie nowych okien.

Poprawienie tłumienia dźwięku jest rozsądne dopiero wówczas gdy impedancja akustyczna elementu ściany zostanie podwojona lub zwiększona czterokrotnie. Mozna to osiągnąć np. przez podwojenie grubości ściany. Dla umożliwienia dalszej poprawy impedancji akustycznej konieczne jest wykorzystanie skomplikowanych efektów akustycznych. Podstawą do tego jest wiedza oparta na solidnych podstawach. Pseudowiedza i półprawdy okazały się w przeszłości niekorzystne. Na tej zasadzie, okna pojedyńcze został wyposażone w cztery uszczelki umieszczone na obwodzie. Wyprodukowano szkło izolacyjne z za dużymi odległościami pomiędzy szybami lub tłumienie dźwięku od skrzynek roletowych poprawiono tylko przez zastosowanie blachy ołowianej.

Przyzwyczajenie do hałasu?

Jak już wspomniano, ucho jest narządem alarmowymi dlatego jest w dzień i w nocy aktywne. Hałas prowadzi natychmiast do jego analizy w mózgu. Podejrzane szmery budzą natychmiast śpiącą sarnę, natomiast głośny szum deszczu tego nie powoduje. Matka reaguje we śnie na najcichszy szmer pochodzący od jej niemowlęcia, natomiast znany szum ruchu ulicznego nie budzi jej w ogóle. Naturalne przejście od snu głębokiego do fazy marzenia sennego jest warunkiem dobrej, trwałej pamięci i pełnej regeneracji organizmu. Dlatego przyzwyczajenie słuchu do nocnego hałasu jest - jak wielokrotnie stwierdzono - niemożliwe. Hałas w dzień jest w prawdzie uciążliwy ale w nocy może być nawet szkodliwy.


1. W przeciwieństwie do izolacji cieplnej, tłumienie hałasu może nie zostać osiągnięte, lecz jedynie zmierzone.
2. Pomiar następuje na stanowisku kontrolnym lub bezpośrednio na budowie. Podstawę dla wymagania stanowi norma DIN 4109, pomiar odbywa się według normy DIN 52 210
3.Norma DIN 52 210 zaleca w przypadku małogabarytowych elementów, takich jak skrzynki żaluzji opuszczanych, aby zamiast współczynnika tłumienia R podawać normatywną różnicę poziomu dźwięku D. Jest to niezbędne, ponieważ skrzynki żaluzji opuszczanych są na stałe związane z oknem. Możliwe jest proste wyznaczenie łącznego współczynnika tłumienia poprzez wartość Rw (Rw = szacunkowy wpółczynnik tłumienia).
4. Są dwa sposoby wyznaczania łącznego wpółczynnika tłumienia dla skrzyki żaluzji opuszczanych plus okno:
a) podaną w świadectwie kontroli wartość Rw dla okna przelicza się na wartość Dnw, aby wyznaczyć łączny współczynnik tłumienia.
b) wynikowy wpółczynnik tłumienia połączonych ze sobą elementów budowlanych (np. żaluzje opuszczane plus okna) wyznacza się ze wzoru.
5. Najpierw następuje przeliczenie normalnej różnicy poziomów dźwięku skrzynki żaluzji opuszczanej na oszacowany współczynnik tłumienia R. Tu musi być znana jedynie wielkość skrzynki i różnica poziomów dźwięku skrzynki żaluzji opuszczanej według świadectwa kontroli.Normy polskie
1. PN-87/B - 02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
2. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
3.PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.
4. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
Czytaj więcej ...
Odpowiednie statyczne wymiarowanie konstrukcji okien, niezależnie z jakiego materiału są wykonane, nie jest celem samym w sobie, lecz jest uzasadnionym wymogiem. W celu umożliwienia spełnienia powyższego wymagania, producent okien musi dysponować pewną podstawową wiedzą. W tym poradniku przekażemy w sposób przystępny podstawy statyki okna i pokażemy jak przeprowadzić proste wymiarowanie. Na podstawie tabel wymiarowych firmy GEALAN również pracownik zajmujący się sprzedażą powinien być w stanie dokonać wymaganego wyboru profilu do obliczeń.Naszym celem jest, aby współpracownicy firmy umieli rozpoznać problemy statyczne podczas stosowania pewnych profili lub ich połączeń i, jeżeli pojawi się taka potrzeba, potrafili je rozwiązać. W przypadku różnych zleceń może dojść do niebezpiecznej sytuacji, jeżeli inwestor zażąda dokumentacji statycznej. Jest to żądanie uzasadnione. W najgorszym przypadku zakład produkujący będzie musiał ponieść koszty naprawy, czego możnaby uniknąć poprzez zachowanie prostych wymagań statycznych. W ramach tego poradnika nie omawia się połączeń elementów, które mogą być realizowane przy pomocy oddzielnej, znajdującej się w środku konstrukcji stalowej (konstrukcja nośna i profili ryglowych) - to zadanie należy zawsze przekazać inżynierowi zajmującemu się statyką lub zależnie od mocy przerobowej - technikom firmy GEALAN.
Czytaj więcej ...
W poradniku "Izolacja cieplna" chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka problemów dotyczących izolacyjności konstrukcji okiennych i związanej z tym zagadnieniem oszczędności energii. Przedstawiamy, jak w prosty sposób dokonać obliczeń dotyczących okien. Następnie, jak wybrać poszczególne elementy okienne, aby zapewnić maksymalną izolację cieplną przegrody. Problem rozwiązujemy zarówno dla budynków starych jak i nowych. Firma GEALAN jest firmą niemiecką. Systemu które Państwu przedstawiamy, projektowane były w zgodzie z niemieckimi normami, podajemy ich numery i nazwy. Częściowo zostały one opisane w kontekście przeprowadzonych obliczeń projektowych. Przekazując Państwu do rąk ten poradnik, chcielibyśmy, aby był on przydatny w Państwa codziennej pracy.
Czytaj więcej ...
Data dodania porady eksperta

25 czerwca 2016

Mieszkasz w bloku? Sprawdź jakie drzwi wejściowe warto kupić

Data dodania porady eksperta

04 lipca 2016

Drzwi przesuwne naścienne i chowane w ścianie - które lepsze i dlaczego?

Data dodania porady eksperta

27 lipca 2017

Jakie są typowe wymiary drzwi wewnętrznych?

Data dodania porady eksperta

02 września 2016

Jak dobrać kolor drzwi do podłogi?

Data dodania porady eksperta

15 marca 2017

Drzwi przesuwne - od ogółu do szczegółu

Starsze wpisy


wyprzedaż drzwi i bram

DW DOMEL - OKNA DRZWI BRAMY

DW DOMEL to jedna z największych specjalistycznych firm zajmujących się sprzedażą drzwi, okien, bram garażowych oraz akcesoriów związanych z w/w produktami stolarki otworowej. Historia naszej firmy sięga roku 2004. Od początku swojej działalności sukcesywnie dostosowujemy się do często zmieniających się standardów i potrzeb z zakresu marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, doradztwa oraz serwisu. W ciągu ostatnich lat działalności jako DW DOMEL osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z dystrybutorami i producentami drzwi, okien oraz bram garażowych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm takich jak: PORTA, DRE, DELTA, CENTURION, HORMANN i wiele innych posiadających w swoim asortymencie najwyższej klasy produkty. Bardzo zależy nam, żeby nasze produkty spełniały wszystkie wymogi klientów, co za tym idzie- posiadamy bardzo szeroki asortyment drzwi, okien, oraz bram garażowych. Każdy klient- zarówno indywidualny jak i instytucjonalny zawsze znajdzie coś co go zainteresuje.