Wyniki wyszukiwania dla frazyWENTYLACJA - dwdomel.pl
DW DOMEL / WYSZUKIWARKA

Wyszukiwarka informacji DW DOMEL


WYNIKI DLA ZAPYTANIA: WENTYLACJA

Co roku, w okresie jesienno zimowym, a także wczesną wiosną bardzo często można obserwować parowanie szyb w oknach PVC - najczęściej zjawisko to jest widoczne w nowoczesnych, energooszczędnych oknach. Parowanie szyb nie świadczy o wadzie okien lub szyb, jest to wyznacznik o jakości przenikalności zimnego lub ciepłego powietrza z zewnątrz. Może to dziwnie zabrzmieć i wielu z Was to może zaskoczyć. Jeżeli doświadczyliśmy tego, że w okresie grzewczym na szybach osadza się para wodna - oznacza to, że nasze okna są szczelne i bardzo dobrze spełniają swoje zadanie.

Dlaczego moje okna mają zaparowane szyby?

Skraplanie pary wodnej na powierzchni szyb okien, najczęściej w okolicach uszczelek oznacza, że okna posiadają wysoką termoizolacyjność (tj. posiadają niski współczynnik przenikania ciepła).

Ze zjawiskiem parowania szyb najczęściej można spotkać się w miejscach, gdzie wilgotność powietrza jest stosunkowo duża, tj. w pobliżu zbiorników wodnych, w miejscach gdzie jest duzo zieleni a także tu, gdzie gromadzi się śnieg. Codziennie rano, gdy temperatura nieznacznie rośnie względem nocy, powietrze nagrzewa się, a parująca woda osadza na szybach - to stąd po otwarciu okna zimą, dosłownie w chwilę całe okno jest zaparowane, a para po jakimś czasie zaczyna się skraplać. Jest to zjawisko fizyczne i nie da się tego uniknąć.

Co zrobić, żeby pozbyć się wody na szybie okien energooszczędnych?

W przypadku, gdy wilgotność względna w pomieszczeniu jest większa niż 50% może wystapić zjawisko okresowej kondensacji pary wodnej na szybach od wewnątrz. Jest to efekt naturalny i nie ma nic wspólnego z jakością wyrobu. Im jest niższa temperatura, tym szybciej nadmiar wilgoci który znajduje się w powietrzu musi się skroplić, a zawsze skrapla się w miejscu, które ma najniższą temperaturę a pomieszczeniach najczęściej są to okolice okna i połączeń ścian - czasami są sytuacje że po wymianie okien para wodna skrapla się w innym miejscu niż okno, np. połączęnie między dachem a ścianą. Oznacza to że w tym miejscu jest problem z ociepleniem budynku. Podstawową czynnością, dzięki której zminimalizujemy lub nawet pozbędziemy się osadzania pary wodnej na szybach okien energooszczędnych to systematyczne wietrzenie pomieszczenia. W taki sposób bardzo szybko pozbędziemy się nadmiaru wilgoci w powietrzu. W przeciwnym wypadku zjawisko kondensacji pary wodnej będzie w dalszym ciągu występować.

Stare, drewniane okna nie są tak szczelne jak nowoczesne okna energooszczędne, dlatego też zjawisko skraplania pary wodnej na szybach okien, które były montowane wiele lat temu nie zachodzi lub zachodzi znacznie rzadziej - nadmiar wilgoci jest wtedy odprowadzany przez wszystkie szczeliny w oknach.

Podsumowując - w przypadku parowania szyb okien energooszczędnych po wewnętrznej stronie pakietu szybowego należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, np. poprzez regularne wietrzenie. Najczęściej parowanie szyb jest wynikiem złej wentylacji.

Drugą przyczyną skraplania pary wodnej na szybach okien jest zbyt duża wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczenia. Wówczas w pomieszczeniach w których znajduje się dużo roślin, jest akwarium, basen, ozdobne elementy zawierające wodę należy stosować oszklenie o niskim współczynniku przenikania ciepła, z ciepłą ramką dystansową wykonaną ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, które jest lepszym izolatorem niż zwykła stal. Wyeliminujemy w ten sposób powstanie mostka termicznego, czyli miejsca o gorszych parametrach termoizolacyjnych.


Nawiewniki - co to jest? Nawiewnik to urządzenie które montuje się w oknie lub bezpośrednio na ścianie, dzięki któremu umożliwiona jest wymiana powietrza w sposób ciągły, bez potrzeby ingerowania. Nawiewnik w odróżnieniu od standardowego wietrzenia zapewnia również izolacyjność akustyczną, czyli ochronę przed hałasem zewnętrznym. W swojej ofercie posiadamy 3 rodzaje nawiewników: higrosterowalne, ciśnieniowe i sterowane ręcznie.

Nowoczesne okna
Czytaj więcej ...
Montować nawiewniki w oknach czy nie? To odwieczne pytanie wielu posiadaczy mieszkań i domów z wentylacją grawitacyjną. Jest wiele plusów zamontowania nawiewników, ale są również minusy. Po pierwszej stronie stoją wymagania przepisów techniczno-budowlanych i norm wentylacyjnych - w wielu przypadkach koniecznością jest montaż nawiewnków. Po drugiej zaś - ochota na energooszczędność i maksymalne zminimalizowanie rachunków za ogrzewanie.


NAWIEWNIK

Każde urządzenie montowane w oknie lub na nim po to by zwiększyć przepływ powietrza nazywane jest nawiewnikiem. Nie jest to do końca słuszne nazewnictwo - wiele razy jest to powodem nieporozumień i reklamacji. Niebezpieczeństwo tkwi w powszechnej nazwie nawiewnik - oraz jego błędnym stosowaniu. Termin nawiewnik zostało zdefiniowane w normie PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

Nawiewnik /wywiewnik (ATD) jest to nic innego jak element składowy instalacji wentylacyjnej, którego przeznaczeniem jest zapewnienie założonego przepływu powietrza.

Urządzenie do przepływu powietrza montowane w przegrodzie zewnętrznej (nawiewniki powietrza zewnętrznego) - urządzenie umożliwiające dopływ powietrza przez obudowę budynku z równoczesnym ograniczeniem przenikania do wewnątrz deszczu, śniegu oraz innych ciał obcych pochodzących z zewnątrz budynku.
To jest definicja która najbardziej pasuje do do urządzeń które na co dzień oferujemy naszym klientom. To bardzo ważne, aby pamiętać o tym, że ani sprzedawca, ani przyszły użytkownik nie będzie w stanie w pełni kontrolować przepływu powietrza przez nawiewnik. Podawana powszechnie wartość przepływów nominalnych powietrza przy różnicy ciśnień 10 Pa już tylko ze względu na metody pomiaru mogą bardzo różnić się od faktycznych przepływów powietrza jakie w danych warunkach będą miały zastosowanie.

Wielkość przepływu powietrza przez nawiewniki może być regulowana ręcznie lub automatycznie.

W nawiewnikach z ręczną regulacją specjalną przesłonę ustawia się w wybranej pozycji. Zazwyczaj jest ich kilka do wyboru. Wydajność takich nawiewników zależy więc od świadomego działania użytkownika, a także od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Regulacja automatyczna uniezależnia działanie nawiewników od ingerencji użytkownika. Jest więc najlepszym sposobem na zapewnienie właściwej wentylacji pomieszczeń. Konstrukcja nawiewników automatycznych umożliwia płynną zmianę ich przekroju. W dostępnych na rynku nawiewnikach przekrój ten zmienia się pod wpływem różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia albo wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, rzadziej pod wpływem temperatury zewnętrznej.

Nawiewniki sterowane różnicą ciśnienia przymykają się samoczynnie, gdy różnica ta rośnie, przez co ograniczają nadmierny przepływ powietrza. Zależnie od budowy nawiewnika ruchomy element przesłony może się odchylać stopniowo lub przy odpowiednio dużej różnicy ciśnienia skokowo zamykać otwór. W obu wypadkach zawsze możliwy jest przepływ pewnej minimalnej ilości powietrza.

Nawiewniki sterowane wilgotnością powietrza reagują na zwiększanie się wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Czujnik wykonany z taśmy poliamidowej otwiera przysłony otworu nawiewnego wraz ze wzrostem wilgotności, zwiększając w ten sposób strumień powietrza napływającego do pomieszczenia. Gdy wilgotność względna nie przekracza 35%, szczelina w nawiewniku jest minimalna, gdy wzrasta od 35 do 70%, wielkość otworu nawiewnego stopniowo się zwiększa. Po przekroczeniu górnej granicy (70%) nawiewnik otwiera się maksymalnie.

Nawiewnik higrosterowany pozwala automatycznie dostosować wielkość strumienia wentylacyjnego do stężenia najpowszechniejszego zanieczyszczenia powietrza, jakim jest wilgoć. Dzięki temu wymiana powietrza intensyfikuje się w tych pomieszczeniach, w których powstaje najwięcej wilgoci, na przykład nocą w sypialniach.

Montować nawiewniki w oknach czy nie?

Nie łatwo odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Przede wszystkim nie należy ulegać presji mocno już niedoskonałych wymagań wentylacyjnych. Warto pamiętać, że jednym z elementów wentylacji naturalnej i to tym najprostszym oraz najtańszym jest? wietrzenie pomieszczeń! Nawiewnik powietrza zewnętrznego wydaje się być stosownym rozwiązaniem technicznym tylko wtedy, kiedy najprostsze sposoby wymiany powietrza i utrzymania stabilnego poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniach zawodzą w dłuższym okresie czasu, a i wtedy zawsze warto zastanowić się nad liczbą urządzeń i modelem. Warto odnotować fakt pojawienia się na rynku nawiewników powietrza zewnętrznego z odzyskiem ciepła, co chyba oznacza, że czas dobrze znanych, prostych nawiewników powietrza zewnętrznego dobiega końca wszędzie tam gdzie energooszczędność ma być związana z faktycznym ograniczaniem zużycia i strat energii cieplnej, także w obiektach z wentylacją grawitacyjną.
Czytaj więcej ...
Skraplanie pary wodnej na oknach od strony mieszkania wynika z niczego innego jak z zachwiania równowagi pomiędzy temperaturą wewnątrz pomieszczenia a jego wentylacją. Pamiętajmy że zależy nam na szczelności okien, a co za tym idzie - zmniejsza się wentylacja pomieszczeń. Okna nowoczesne są oknami szczelnymi i aby pomieszczenia były prawidłowo napowietrzone - należy je wietrzyć.

By być pewnym, że należy zadbać o równowagę pomiędzy ogrzewaniem a wentylacją, trzeba najpierw sprawdzić czy nie ma wad produkcyjnych okien i błędów montażowych które również mogą być wytłumaczeniem osadzania się pary wodnej na szybach (przykładem może być odwrotnie zamontowany pakiet szybowy). Dlatego w przypadku nadmiernego skraplania się pary wodnej, należy skorzystać z konsultacji fachowca, najlepiej w miejscu zakupu okien.

Załóżmy że po rozmowie z fachowcem okazało się że nie ma żadnej wady okien ani montażu - wówczas, w zależności od warunków atmosferycznych trzeba metodą prób i błędów opracować taki sposób eksploatacji okien, aby nie dopuścić do nadmiernego zawilgocenia ścian, mebli i wyposażenia mieszkania. Pierwszym krokiem może być sprawdzenie czy wentylacja mieszkania jest sprawna (możliwe że kominy wentylacyjne nie są udrożnione).
Uwaga! pojawienie się wilgoci w środku pakietu szybowego świadczy na ogół o wadzie szyby lub nieszczelności okna. Szyby zespolone muszą być idealnie szczelne, bowiem często przestrzeń międzyszybowa jest wypełniana gazem szlachetnym już na etapie produkcji, by uzyskać najlepsze właściwości cieplne. Para zawarta wewnątrz pakietu szybowego świadczy o jego nieszczelności. Takiej wady nie da się naprawić - należy zgłosić to w miejscu zakupienia okien. Wadliwy pakiet szybowy zostanie wymieniony na nowy.
Czytaj więcej ...
W sezonie grzewczym szczególnie dbamy o szczelność pomieszczeń, aby nie wpuszczać zimna i zapewnić domownikom komfortową temperaturę. Tymczasem wymiana powietrza jest niezbędna dla naszego zdrowia, komfortu i bezpieczeństwa. Nabiera szczególnego znaczenia zimą, gdy bardziej jesteśmy narażeni na infekcje.

W przewietrzonych wnętrzach żyjemy zdrowiej

Jakość powietrza w naszych domach ma istotny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, koncentrację czy efektywną naukę, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Okazuje się, że ma ona także duże znaczenie w walce z infekcjami i alergiami, co jest szczególnie istotne w okresie jesienno-zimowym, gdy jesteśmy na nie bardziej narażeni, a w pomieszczeniach, gdzie nie zadbano o dobrą wentylację kumulują się zarazki i alergeny. Szczególnie zimą, gdy mamy tendencję do przesadnego uszczelniania pomieszczeń, a przez to gromadzenia się w nich zbytniej wilgoci i zarazków, wskazane jest regularne wietrzenie. Również podczas trwania infekcji, ponieważ mroźne powietrze najlepiej zabija wszelkie zarazki i obniża stężenie patogenów? ? mówi internista dr Katarzyna Bukol-Krawczyk.

Warto wiedzieć, że przeciętna rodzina wytwarza 10 litrów wilgoci dziennie, co odpowiada ilości wody rozlanej z dużego wiadra na podłogę każdego dnia. Optymalny poziom wilgotności w okresie zimowym wynosi 40-60 proc. Suche powietrze powoduje wysychanie śluzówek, obniża odporność na infekcje i przyspiesza proces starzenia się skóry, a nawet może powodować problemy z koncentracją. Niekorzystny jest również zbyt wysoki poziom wilgotności, sprzyja rozwojowo pleśni i grzybów w pomieszczeniach, często powodujących alergie. Nadmiar wilgoci powinien być odprowadzany z pomieszczenia przy pomocy odpowiedniej wentylacji, jeśli chcemy zminimalizować ryzyko zachorowania. Poza tym zła jakość powietrza, może powodować zespół dolegliwości określany mianem syndromu chorego budynku. Występuje on u co najmniej 20-25 proc. osób długotrwale przebywających w pomieszczeniach, również w budynkach mieszkalnych. ?Najczęściej zgłaszane objawy to bóle i zawroty głowy, omdlenia, uczucie duszności, mdłości, objawy przemęczenia, podrażnienia błon śluzowych, nosa, gardła i śluzówek oczu" komentuje dr Bukol-Krawczyk.

Pamiętaj o wietrzeniu : szczególnie zimną!
Najprostszym sposobem zadbania o dobrą jakość powietrza w naszych domach jest wietrzenie pomieszczeń poprzez okna, o czym często zapominamy w okresie zimowym. Jest ono skuteczne i odpowiednie w wielu sytuacjach: rano, po wstaniu z łóżka, po kąpieli, w trakcie gotowania, sprzątania, pomieszczeń, dzięki czemu będziemy mogli oddychać zdrowszym powietrzem. Pamiętajmy, że najbardziej wrażliwi na zanieczyszczenia powietrza są ci, którzy przebywają w domu najwięcej: dzieci, kobiety ciężarne, osoby starsze i chorzy? ? dodaje. Regularne przeglądy systemu wentylacji ? o tym mówi prawo Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w każdym mieszkaniu należy przynajmniej raz w roku sprawdzić skuteczność działania wentylacji. ?Do kontroli wentylacji naturalnej (zwanej potocznie grawitacyjną) są uprawnieni mistrzowie kominiarscy. Powinni ocenić czy jest zapewniony odpowiedni dopływ powietrza zewnętrznego. Sprawdzana jest szczelność okien i zastosowanie nawiewników. Kontrolowane są kanały wywiewne ? czy są w należytym stanie i czy działają sprawnie. Kanały muszą być szczelne i drożne. Przeprowadzane są pomiary wydajności kanałów, które powinny się odbywać w zasadzie od jesieni do wiosny, gdyż latem ich wyniki są niemiarodajne. Ponadto kontrolowany jest przepływ powietrza pomiędzy drzwiami wewnętrznymi w mieszkaniu? ? wyjaśnia Tomasz Trusewicz. Czego się wystrzegać ? zakryta kratka wywiewna, zbyt szczelne okna bez wentylacji Najwięcej błędów związanych z eksploatacją wentylacji wynika z nieznajomości zasad jej funkcjonowania. ?Nie każdy ma świadomość, że aby wentylacja działała poprawnie, konieczne jest zapewnienie dopływu do mieszkania odpowiedniej ilości świeżego powietrza? ? komentuje Tomasz Trusewicz, dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Tyle powietrza ile mają usuwać kanały wywiewne musi jednocześnie dopływać do mieszkania. Bez odpowiedniego nawiewu kanały wentylacyjne nie będą prawidłowo działać, a wymiana powietrza w mieszkaniu będzie nieskuteczna. Co więcej, będzie dochodzić do odwrócenia kierunku przepływu powietrza w kanałach wywiewnych. Powietrza zamiast opuszczać mieszkanie, będzie napływać tymi kanałami. Zjawisko to odczuwane przez mieszkańców jako nawiew zimnego powietrza przez kratki wentylacyjne jest nie do powstrzymania do czasu zapewnienia kontrolowanego napływu powietrza przez nawiewniki w oknach lub w inny skuteczny sposób. Najczęściej popełniamy błędem jest uszczelnianie okien i innych elementów budynku w trosce o ochronę przed jego wyziębieniem. Prowadzi to w efekcie do osłabienia wentylacji lub nawiewu z kratek wentylacyjnych. Konsekwencją jest także zawilgocenie mieszkania ? w pierwszej kolejności objawiające się zaparowaniem okien. Niedopuszczalne, a często zdarzające się, jest także zakrywanie, zaklejanie kratek wywiewnych. Jest to szczególnie groźne w tych mieszkaniach, w których jest spalany gaz lub znajdują się kominki. Pamiętajmy zatem o regularnym wietrzeniu pomieszczeń i dbajmy o sprawną wentylację. Choćby z uwagi na fakt, że człowiek wykonuje 22 tys. oddechów dziennie, a w 90 proc. swojego czasu spędza w budynku.
Czytaj więcej ...
System profili S 7000 IQ

System S 7000 IQ ma głębokość 74 mm. Przemyślane w każdym detalu wewnętrzne życie pięciu komór zapobiega powstawaniu mostków termicznych i optymalizuje w ten sposób izolację cieplną. Dodatkowo styk uszczelek wewnętrznych zaopatrzony jest w komory. Dzięki temu cały pakiet profili również w obszarze wrębu ma pięć komór. Przebadana wartość współczynnika U tej kombinacji profili łącznie ze standardowym usztywnieniem stalowym jest wyjątkowo niska i wynosi Uf = 1,2 W/m?K. O wyglądzie okna w znaczny sposób decyduje system profili, z którego jest wykonane. Dlatego też naszemu ekskluzywnemu profilowi S 7000 IQ nadaliśmy szczególne właściwości. W ten sposób okna z sytemu S 7000 IQ spełnią wszystkie wymagania, jakie mogą przed nimi postawić użytkownicy. Wyróżniają się harmonijnymi proporcjami, zaokrąglonymi kształtami, smukłością i doskonale gładką powierzchnią. Okna z wąskimi profilami wpuszczają więcej światła do wnętrza budynków. System profili S 7000 IQ wzmacnia ten efekt dzięki bardzo wąskim powierzchniom skrzydeł i słupków, nadając tym samym oknu filigranowy wygląd. Właściwą statykę konstrukcji zapewniają odpowiednio większe wzmocnienia stalowe w profilach. GEALAN oferuje wraz z bezpiecznym profilem S 7000 IQ ochronę antywłamaniową, która jest integralną częścią systemu. Głębokość profilu wynosząca 74 mm, a także wytrzymałość zastosowanych materiałów i sposób osadzenia uszczelki wewnętrznej, stanowią dodatkową barierę, przez co gwarantują większe bezpieczeństwo okna. Uzupełnienie stanowi stabilne mocowanie okuć w ościeżnicy.

Zalety S 7000 IQ:

Znakomita izolacja cieplna (Uf = 1,2 W/m?K)
Optymalna wentylacja dzięki nawiewnikowi systemowi wentylacji GECCO
Smukłe powierzchnie licowe
Skuteczna ochrona antywłamaniowa
Wysoka statyka
Zgrzewane współwytłaczane uszczelki w kolorze szarym i czarnym
Identyczne usztywnienia w ościeżnicach i skrzydłach.
Oś okuciowa - 13 mm, tak jak w systemach S 3000 i S 8000 IQ
Takie same okucia, jak w systemach S 3000 i S 8000 IQ
Wiele takich samych profili łączeniowych, jak w systemach S 3000 i S 8000 IQ
Dostępne w szerokiej palecie acrylcolor i oklein (kolorowych i drewnopodobnych)
Czytaj więcej ...
Data dodania porady eksperta

25 czerwca 2016

Mieszkasz w bloku? Sprawdź jakie drzwi wejściowe warto kupić

Data dodania porady eksperta

04 lipca 2016

Drzwi przesuwne naścienne i chowane w ścianie - które lepsze i dlaczego?

Data dodania porady eksperta

27 lipca 2017

Jakie są typowe wymiary drzwi wewnętrznych?

Data dodania porady eksperta

02 września 2016

Jak dobrać kolor drzwi do podłogi?

Data dodania porady eksperta

15 marca 2017

Drzwi przesuwne - od ogółu do szczegółu

Starsze wpisy


wyprzedaż drzwi i bram

DW DOMEL - OKNA DRZWI BRAMY

DW DOMEL to jedna z największych specjalistycznych firm zajmujących się sprzedażą drzwi, okien, bram garażowych oraz akcesoriów związanych z w/w produktami stolarki otworowej. Historia naszej firmy sięga roku 2004. Od początku swojej działalności sukcesywnie dostosowujemy się do często zmieniających się standardów i potrzeb z zakresu marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, doradztwa oraz serwisu. W ciągu ostatnich lat działalności jako DW DOMEL osiągnęliśmy stałą pozycję na rynku dzięki bezpośredniej współpracy z dystrybutorami i producentami drzwi, okien oraz bram garażowych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firm takich jak: PORTA, DRE, DELTA, CENTURION, HORMANN i wiele innych posiadających w swoim asortymencie najwyższej klasy produkty. Bardzo zależy nam, żeby nasze produkty spełniały wszystkie wymogi klientów, co za tym idzie- posiadamy bardzo szeroki asortyment drzwi, okien, oraz bram garażowych. Każdy klient- zarówno indywidualny jak i instytucjonalny zawsze znajdzie coś co go zainteresuje.